دقیق‌ترین،
خلاقانه‌ترین،
و حرفه‌ای ترین آزمون‌های
روان‌شناختی و روان‌درمانی

از چکاپِ کاملِ روان‌شناختی به بکاربستنِ آزمون SWAP تا تست‌هایی که به درمانگر و درمانجو کمک می‌کنند تا مسیرِ بهبودی را به روشنی دریابند. همچنین، تستِ روان‌شناسی که به شما در شناختنِ شخصیتِ خودتان کمک می‌کنند، همه و همه از دسته ابزارهایی هستند که روان‌شناسان و درمانگرانِ حالی‌نو، بسته به نیاز و شرایط، از آنها استفاده می‌کنند. در پایین، فهرست تعدادِ کمی از این آزمون‌های حرفه‌ای آورده شده است.

برای انجامِ چکاپِ روانی وقت بگیرید!

شما می‌توانید برای انجامِ چکاپِ کاملِ روان‌شناختی به مرکز حالی‌نو مراجعه کنید. درست به مانندِ اینکه هر شش ماه یکبار چکاپ می‌دهید تا بدانید درونِ بدن‌تان چه می‌گذرد و وضع هورمون‌ها و غدد و عناصر مختلف خون‌تان چگونه است، اکنون این امکان فراهم شده است که برای سنجشِ وضعیتِ روانی خود نیز چنین کنید.

پرسشنامه‌ سبک های دفاعی

پرسشنامه سبک های دفاعی با اندازه گیری پرکاربردترین مکانیزم های دفاع روانی که ممکن است هر فردی از آنها استفاده کند و بر اساس فرضیاتِ شکل گیری این پرسشنامه، در میان همه‌ی افراد مشترک است. این پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای سنجش کلی میزان سلامت روان شما باشد.
برای تفسیر و اجرای صحیح پرسشنامه می توانید با شماره تلفن های کلینیک تماس بگیرید و از یک رواندرمانگر مسلط به نظریات و ابزارهای روانشناسی تحلیلی مشورت بگیرید.
آنا فروید

فرمِ فیدبکِ درمانجویان CFF

این فرم عموما توسطِ درمانگرانِ خانواده استفاده می‌شود و با ساختارِ ساده‌ای که دارد، می‌تواند به راحتی اطلاعات مناسبی را برای پیشبردِ جلساتِ درمانی، فراهم آورد.

فرمِ جنبه‌های کمک کننده درمان HAT

فرم HAT بر روی مهم ترین جنبه‌ی درمان که برای مراجع اثری قابل توجه برجای گذاشته است متمرکز می‌شود و سعی در کاوشِ عمیق‌ترِ آن رویداد دارد.

CORE-OM

بنابر نظرهایی، معتبرترین آزمونِ روندِ درمان، CORE-OM است که امروزه در برخی از کشورهای بسیار پیشرفته‌ی دنیا استفاده از آن برای متخصصان سلامت روان اجباری نیز شده است.

پلِ بینِ جلسات SBF

پلِ بین جلسات طراحی شده است تا در حدِ فاصلِ این جلسه تا جلسه‌ی بعد، درمانگر و درمانجو همچنان بتوانند نه تنها بر روی اهدافِ درمانی متمرکز بمانند، بلکه بوسیله‌ی بهره جستن از این فرم، گپِ موجود را نیز پر کرده و آن را به فرصتی خارق العاده بدل کنند.

پرسشنامه‌ی وقایع مهم IEQ

پرسشنامه‌ی وقایع مهم یکی دیگر از فرم‌هایی است که درمانگران و درمانجویان برای منتقل کردنِ مهم ترین وقایعی که در حینِ جلسه و در فاصله‌ی بین جلسات روی داده است، از آن بهره می‌برند.

ژورنالِ رویاها

ژورنالِ رویاها عموما توسطِ روان‌کاوها و درمانگرانِ تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از چالش‌های درمانجویان به خاطر آوردنِ روشنِ رویاهایشان وقتی که چند روزی از آن گذشته، است. با این فرم، درمانجو همواره می‌تواند بلافاصله رویای خود را برای درمانگر نوشته و ارسال کند.

آوا-تصویر Photovoice

از دیگر ابزارهای خلاقانه‌ای که درمانگرانِ خلاق و عمدتا هنردرمانگران از آن بهره می‌برند، ابزارِ فوتوویس یا آوا-تصویر است. بجای اینکه درمانگر از مراجع بخواهد که همواره بِهُشیار باشد، او را دعوت می‌کند تا وضعِ کنونیِ زندگی‌اش، مهم‌ترین جنبه‌هایی که بر وی اثر می‌کنند، آنچه می‌آزاردش و آنچه دلش را گرم می‌کند را با استفاده از دوربین به تصویر بکشد. در حینِ رواندرمانی، درمانگر و درمانجو به این تصاویر بازمی‌گردند، روندِ دگرگونی‌هایشان را تحلیل می‌کنند و به شیوه‌ای نوین از قابِ دوربین به درونِ زندگیِ مراجع می‌روند.

نقشه‌ی فضایِ زندگی - Lifespace Mapping

نقشه‌ی فضای زندگی، ابزاری است که درمانگر و درمانجو به کار می‌گیرند تا با هم به اینجا و اکنونِ زندگیِ مراجع نظر کنند. دریابند که جنبه‌های گوناگونِ زندگیِ او در حال چه وضعی دارند؟ یک فرد درونِ خانواده، فضایِ دوستان، جامعه‌ی کوچکِ محیطِ کار و جامعه‌ی بزرگترِ فضای اجتماعی قرار دارد. برای خود ممکن است آمال و آرزوهای گوناگونی در ابعادِ درون‌فردی و بین‌فردی داشته باشد؛ یعنی می‌خواهد حال و احوالِ درونی اش به گونه‌ای متفاوت باشد و فراتر از آن، رابطه‌اش با دیگران به صورتِ دلخواهش درآید، راهِ پیشرفت و رشد را طی کند و …

تنظیمِ وقتِ ملاقات!

در بالا برخی از ابزارهایی که درمانگران و درمانجویان از آنها برای پیشبردِ کارشان بهره می‌برند، آورده شده است. اگر شما می‌خواهید برای کودک یا نوجوان خود، شخصِ خودتان، تناسب‌تان با نامزدِ کنونی و همسرِ احتمالی‌تان در ازدواج، سنجشِ استعدادِ تحصیلی و کاری‌تان، از یک روان‌شناسِ حرفه‌ای کمک بگیرید تا نه تنها تست روان‌شناسی‌تان را تحلیل کند، بلکه برای رشد جنبه‌هایی که مطلوب خود شماست با شما هم‌راه شود، می‌تواند هم‌اکنون با کلینیک حالی‌نو تماس بگیرید و درخواستِ قرارِ ملاقات کنید! انجامِ تستِ روان‌شناسی از آنچه که ممکن است فکرش را بکنید مفیدتر و ساده‌تر و تحلیلِ دقیق‌اش مهم‌تر و رشد دهنده‌تر است.

تلفن

halinoclinic@gmail.com

با ایمیل راحت‌تر هستید؟

با تماس قبلی، به کلینیک بیایید!